Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

H Πολεμική Αεροπορία μήπως στην περίπτωση της Μονιμοποίσης του Αξιωματικού Υποσμηναγού -Πρωταθλητή Χριστόπουλου Σπύρου φάσκει και αντιφάσκει με σκοπό να μην γίνει αυτή?Για να βάλουμε μία σειρά στα λεγομενά μας αρχίζουμε με:

ΤΟ ΓΕΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011 ΠΡΟΣ Κ.ΥΕΘΑ (ΚΥΡΙΟ ΜΠΕΓΛΙΤΗ) ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ'' ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ:
Aνεξαρτήτως της αποφάσεως που θα εκδοθεί απο το ΔΕΑ, ο υπόψη Αξκός Υπσγός(Δ) Χριστόπουλος μπορεί με βάση το άρθρο 39
παρ.4α του Ν.3883/10 να υποβάλλει νέα αίτηση μονιμοποίησης για το έτος 2011,η οποία θα εξετασθεί και θα αξιολογηθεί με βάση τις Εκθέσεις Αξιολόγησης του και τα λοιπά έγγραφα του ατομικού του φακέλου,των τελευταίων πέντε(5)ετών.
Με την εφαρμογή του νέου νόμου 3883/10,το σύνολο των έφεδρων εξ εφεδρείας Αξκών αντιμετωπίσθηκε με ενιαίο τρόπο ,τόσο ώς προς τη σχέση εργασίας τους με την Π.Α (μονιμοποίηση κατόπιν αιτήσεως τους και ενιαίος τρόπος αξιολόγησης),όσο και ώς προς την εξέλιξη τους (βαθμολογική τακτοποίηση).


Να θυμίσουμε ότι η   παράγραφος 4 του Ν 3883/2010 αναφέρει:
Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας απο την απονομή του βαθμού οι εν λόγω Εφεδροι Αξιωματικοί:
     α.Εχουν δικαίωμα να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν με αιτησή τους που κρίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου των ΕΔ ή αν υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ,του ΣΠΑΚΣ κατόπιν εισήγησης του Δευθυνυή του οικείου Σώματος.Για την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης λαμβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά ατομικά έγγραφα των κρινομένων που αφορούν το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε(5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.
    β. Εφόσον μονιμοποιηθούν εξομοιώνονται πλήρως με τους μόνιμους Αξιωματικούς της ειδικότητας τους στον κλάδο στον οποίο υπηρετούν,με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις παραμονής στο στράτευμα,η οποία ορίζεται σε οκτώ(8 έτη) και ο υπολογισμός της άρχεται απο την ημερομηνία της μονιμοποίησης.Σε περίπτωση που φοιτήσουν σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με έξοδα του Δημοσίου,η υποχρέωση επιπλέον παραμονής στο στράτευμα για το λόγο αυτόν καθορίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011 ΠΡΟΣ Κ.ΥΕΘΑ (ΚΥΡΙΟ ΜΠΕΓΛΙΤΗ) ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ'' ΑΝΑΦΕΡΕΙ ο ίδιος ο υπουργός ότι:Το θέμα της μονιμοποιήσης του Υπσγού Χριστόπουλου Σπύρου δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και αποσπασματικά ,τη στιγμή μάλιστα όπου υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις με εκείνη του εν λόγω αξκου στις οποίες έχει επέλθει μονιμοποίηση (υπόψιν και οι διατάξεις της παρ.7 άρθρου 39 Ν.3883/10.Επίσης ,ερωτήματα γεννώνται αναφορικά με το θέμα των κρατήσεων απο το ΜΤΑ τη στιγμή μάλιστα που δεν αποδίδεται μετοχική-ασφαλιστική κάλυψη .Αναμένω προτάσεις προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με την ενιαία αντιμετώπιση των υπαγομένων στις συγκεκριμένες διατάξεις.Επιπλέον,να ενημερωθώ άμεσα για το πώς χάθηκε ο πρωτότυπος φάκελος.
 Ο ΥΠΣΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΜΕ  ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3883/10 ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΑ ΔΕΝ ΤΟΝ  ΜΟΝΟΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ
ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005.
 
   Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 9-11-2009 ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΣΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Δεν υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες το έτος 2005, για τη μονιμοποίηση του Υπσγού(Δ) Χριστόπουλου Σπυρίδωνα ο οποίος είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, στην ειδικότητα των Διοικητικών,καθόσον:
α. Οι μόνιμοι Αξκοί της ειδικότητας των Διοικητικών προέρχονται είτε απο ΑΣΕΙ είτε απο μετάταξη ή διαγωνισμό εφόσον κατέχουν πτυχια ΑΕΙ τα οποία προσδιορίζονται περιοριστικά στις υπ' αρίθμ. Φ.400/αδ.83107/Σχ.97/20-9-02 και Φ.400/ΑΔ.830599/Σ.49/8-5-07 εγκύκλιες διαταγές ΥΕΘΑ,για κατάταξη στην ΠΑ μονίμων Αξκών με διαγωνισμό τόσο κατά το έτος 2003 όσο και το 2008,και είναι των Τμημάτων Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών.
 β. Στην ΠΑ δεν υφίσταται ειδικότητα μονίμου Αξκού στην οποία να προσδιορίζει το πτυχίο του και για κάλυψη των αναγκών της οποίας θα μπορούσε να μονιμοποιηθεί ο εν λόγω αξκος.
 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΚΟΣ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΟΥΣΕ ΟΤΙ: Την στιγμή που θα τεθεί αμεσα θέμα συζήτησης μονιμοποιήσης στο Αεροπορικό Συμβούλιο για τους Αξκούς Ολυμπιονίκες -Παγκοσμιονίκες .Mε το δεδομένο λοιπον ότι με αναφορά του την 30-9-2011 υπέβαλε αίτηση μονιμοποίησης σύμφωνα με το αρθρο 39 παρ.4α,4β,4γ και παρ.7 του Ν3883/2010 ζήτησε και η δική του αίτηση μονιμοποιήσης να εξεταστεί στο Αεροπορικό Συμβούλιο μαζί με την την αίτηση μονιμοποίησης των Αξκών Ολυμπιονικών -Παγκοσμιονικών και να μην αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και αποσπασματικά,την στιγμή που καλύπτουνε τις ίδιες διατάξεις του Ν.3883/10. ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕ ΟΡΜΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΤΟ ΓΕΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011 ΠΡΟΣ Κ.ΥΕΘΑ (ΚΥΡΙΟ ΜΠΕΓΛΙΤΗ) ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ'' ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ:
Aνεξαρτήτως της αποφάσεως που θα εκδοθεί απο το ΔΕΑ, ο υπόψη Αξκός Υπσγός(Δ) Χριστόπουλος μπορεί με βάση το άρθρο 39 παρ.4α του Ν.3883/10 να υποβάλλει νέα αίτηση μονιμοποίησης για το έτος 2011,η οποία θα εξετασθεί και θα αξιολογηθεί με βάση τις Εκθέσεις Αξιολόγησης του και τα λοιπά έγγραφα του ατομικού του φακέλου,των τελευταίων πέντε(5)ετών.
Με την εφαρμογή του νέου νόμου 3883/10,το σύνολο των έφεδρων εξ εφεδρείας Αξκών αντιμετωπίσθηκε με ενιαίο τρόπο ,τόσο ώς προς τη σχέση εργασίας τους με την Π.Α (μονιμοποίηση κατόπιν αιτήσεως τους και ενιαίος τρόπος αξιολόγησης),όσο και ώς προς την εξέλιξη τους (βαθμολογική τακτοποίηση). ......
H AΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒE ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: 
 α. Κατόπιν της απο 18-11-2011 αποφάσεως του Αεροπορικού Συμβουλίου η οποία του κοινοποιήθηκε μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕΑ που αφορά στη μονιμοποίηση του για το έτος 2005,θα τεθεί θέμα στο ΑΑΣ/Ολομέλειας προκειμένου να αποφανθεί εκ νέου περι της μονιμοποίησης του,σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.4α,β,γ του Ν 3883/10. 
β. Η περιπτωσή του δεν εμπίπτει στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Ν 3883/10, η οποία αφορά στη Αξκούς στους οποίους απονεμήθηκε βαθμός και ονομάστηκαν Εφεδροι έξ Εφέδρων Αξκοί βάσει διαφορετικών διατάξεων του Νόμου και λόγω της διάκρισης τους σε Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιους αγώνες.
 
Η παράγραφος 7 του Ν 3883/2010 αναφέρει:
Oι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 6 ισχύουν για το σύνολο των αθλητών στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατα την δημοσίευση του παρόντος νόμου στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Η παράγραφος 6 του Ν 3883/2010 αναφέρει:
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά απο πρόταση του Υποργου Εθνικής Αμυνας μπορεί να απονέμεται η ιδιότητα του Εφεδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία(1) εκ των τριών (3) πρώτων θέσεων σε ατομικό άθλημα.Για τους εν λόγω Αξιωματικούς ισχύουν τα εξής :
α.Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα,έχουν τα ίδια μισθολογικά,ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τισ ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς,καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοήθειας του κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές,δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα ,τοποθετούνται δε και υπηρετούν αποκλειστικά σε κατάλληλες και σχετικές με το άθλημα τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, των ΓΕ ή του Κλάδου στον οποίο ανήκουν.
β. Εχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 4α.
γ. Προάγονται μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και των αντιστοίχων σύμφωνα με τις λοιπές προυποθέσεις του παρόντος νόμου,χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας,εντασσόμενοι σε ιδιαίτερη επετηρίδα.
δ.Οσοι αθλητές έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση των νόμων περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών(ντόπινγκ) εξαιρούνται απο τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,ενώ,αν ήδη υπηρετούν στις ΕΔ, εκπίπτουν αυτοδικαίως του βαθμού τους και αποβάλλονται απο το Σώμα των Αξιωματικών των ΕΔ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ TOY EN ΛΟΓΩ ΑΚΞΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε στην ενεργό υπηρεσία για κατάταξη στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τον έφεδρο στην εφεδρεία Σμηνία Στρατολόγο Χριστόπουλο Σπυρίδωνα (85/17027)πτυχιούχο ΤΕΦΑΑ και μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου και τον τοποθετούμε στην Σχολή Ικάρων ως Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
 Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι στους Αξκούς στους οποίους απονεμήθηκε βαθμός και ονομάστηκαν Εφεδροι έξ Εφέδρων Αξκοίλόγω λόγω της διάκρισης τους σε Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιους αγώνες έκαναν χρήση των νόμων (Ν.2109/92,Ν.2448/96,Ν.2984/2002,και τον σχετικό του 2004 ) οι οποίοι για την  μονιμοποίηση τους ισχύει ο 2109/92 και ο 3036/2002 που λένε ότι
"οι Έφεδροι κατά απονομή αξιωματικοί, υπηρετούντες κατά την δημοσίευση του παρόντος, δύναται να μονιμοποιούνται με τον βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεως τους και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η μονιμοποίηση ενεργείται με Π.Δ., κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου. Η περί μονιμοποιήσεις κρίση στηρίζεται στην προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου και στα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων. Οι μονιμοποιούμενοι εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα της ειδικότητας ".
 
 ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2109/92, 3036/2002 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 3883/2010 ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ
ΜΕ ΤΟΝ 2883/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΜΟΙΗΣΗ λαμβάνονται υπόψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά ατομικά έγγραφα των κρινομένων που αφορούν το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε(5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.

ΕΝΩ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3036/02 και 2109/92  λαμβάνονται υπόψιν οι υπηρεσιακές ανάγκες και Η περί μονιμοποιήσεις κρίση στηρίζεται στην προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου και στα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων.-
 
 ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΊΘΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ 
α) ΟΤΙ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΟΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (παρ 6-7 του 3883/2010) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΕΝΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ. 
β) Εαν σύμφωνα με τα παραπάνω εαν ισχύει ο 3883/10 τότε όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να μονιμοποιηθούν και εαν ισχύουν οι 2109/92 και 3036/2002 μήπως κανένας να μην μονιμοποιηθεί πρίν βγεί η απόφαση του ΔΕΑ που αφορά τον Υπσγό Χριστόπουλο, εαν κάνει το πτυχίο του ΤΕΦΑΑ που κατέχει και εαν ΠΡΟΣΙΔΙΆΖΕΙ με την ειδικοτητά του  Διοικητικού που έχει στην πολεμική αεροπορία ώς αξκός.
 
Eπίσης διαβάστε για να ενημερωθείτε περισσότερο για το θέμα 
Βαθμολογική εξέλιξη Αξκού(www mod.gr) 
http://www.mod.gr/enimerosi/konovouleytiki-drastiriotita/erwtiseis/3132-vathmologiki-exelixi-axiomatikou.html